Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen (Whistleblowing)

Whistleblowing -menettelyssä on kyse siitä, että väärinkäytösepäilyjä, muita rikkomuksia tai sääntelyn vastaista toimintaa havaitsevien käytössä on luottamuksellinen kanava, jonka kautta tavoitetaan riippumaton toiminto. Otamme SFG yhtiöt -konsernissa väärinkäytösepäilyt vakavasti ja haluamme tarjota helpon sekä luottamuksellisen kanavan niiden esiintuomiseen.

Mistä tapauksista minun tulisi ilmoittaa ja mitä kautta?

Toivomme, että nostat esiin mahdolliset väärinkäytösepäilysi. Tällaisia väärinkäytöksiä tai rikkomuksia saattavat olla esimerkiksi toimihenkilön epärehellinen, laiton tai epäeettinen toiminta tai käytös tai muu säännösten tai määräysten vastainen toiminta.

SFG yhtiöt -konsernin työntekijöiden on mahdollista ilmoittaa epäilystään henkilölle. Epäilystä voi ilmoittaa myös whistleblowing-kanavan kautta, jolloin ilmoitus on nimetön ja ohjautuu HR:mme selvitettäväksi. Ilmoittajan ei tarvitse kyetä esittämään epäilyään todeksi, mutta ilmoitus tulee jättää vain vilpittömässä mielessä.

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin.

Ilmoituksen käsittely ja luottamuksellisuus

Whistleblowing-kanavamme on anonyymi ja se perustuu suojattuun ja salattuun palveluun. Kanavassa ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettänyt henkilö olisi mahdollista tunnistaa.

Whistleblowing-kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät vain määrätyt, nimetyt henkilöt SFG yhtiöt -konsernin toiminnossa. He käynnistävät tarvittavat selvitykset, ja käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin.

Ilmoittaja antaa ilmoitusta tehdessään sähköpostiosoitteensa, johon hän saa seurantalinkin ilmoitukseensa liittyen. Linkkiä klikkaamalla ilmoittaja voi jatkaa tapauksesta viestimistä käsittelijän kanssa, antaa lisätietoja omatoimisesti, vastata mahdollisiin lisäkysymyksiin ja saada tietoa käsittelyn tilanteesta. Ilmoittajan antama sähköpostiosoite ei tallennu vastauksen yhteyteen. Käsittelijä näkee ainoastaan ilmoituksen yhteydessä järjestelmän luoman ID-numeron. Ilmoittajaa ei voida tunnistaa.