SFG Yhtiöt on yksityinen suomalaisomisteinen yhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Espoon Keilasatamassa


 

Liiketoimintayksikkömme

Arvot

Arvot ohjaavat meitä päivittäisessä työssämme ja kertovat, miten toimimme suhteessa asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme ja työtovereihimme.

Rohkeus ja kehityshaluisuus

Omalta mukavuusalueelta poistuminen, uuden oppiminen sekä avoimuus uudelle tiedolle ja taidolle.

Joustavuus ja ketteryys

Asiakkaan tarpeiden kartoitus, niistä välittäminen ja palveluiden räätälöiminen niihin sopivaksi.

Ratkaisukeskeisyys

Tavoitettavuus, palvelualttius ja kiinnostus jokapäiväisessä työssä.

Läsnäolo ja kuunteleminen. Ratkaisujen löytäminen.

Vastuullisuus

Kotimaisen työn, työpaikkojen ja osaamisen kehittäminen on meille tärkeää.

Kumppaneiden arvostus ja tukeminen.